Regionalny Zwi膮zek Rewizyjny Sp贸艂dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwi膮zek Rewizyjny Sp贸艂dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwi膮zek Rewizyjny Sp贸艂dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Zwi膮zek Rewizyjny Sp贸艂dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Ustaw stron臋 RZRSM jako startow膮! Dodaj stron臋 RZRSM do Ulubionych! Regionalny Zwi膮zek Rewizyjny Sp贸艂dzielni Mieszkaniowych w Lublinie http://www.rzrsm.org.pl
 
Witamy, dzisiaj jest sobota, 20 lipca 2024.
202 dzie艅 roku, imieniny Fryderyka, Ma艂gorzaty i Seweryny.
 
 
MENU
MENU
Strona g丑wna
Historia
Informacje
Lista cz硂nk體
Kontakt
Aktualizacja:
20 sierpnia 2009.
MENU

71099
Regionalny Zwi膮zek Rewizyjny Sp贸艂dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwi膮zek Rewizyjny Sp贸艂dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwi膮zek Rewizyjny Sp贸艂dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Zwi膮zek Rewizyjny Sp贸艂dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinStrona g丑wnaRegionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
 

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Regionalnego Zwi眤ku Rewizyjnego Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Serwis ma charakter informacyjny. Zawiera informacje i analizy prezentuj眂e powstanie Zwi眤ku w 1995 roku, wykonywane zadania i uzyskane efekty w okresie 15-lecia jego dzia砤lno禼i.

Z dotychczasowej dzia砤lno禼i Regionalnego Zwi眤ku Rewizyjnego, jak r體nie z do秝iadcze dnia codziennego wynika, 縠 powo砤nie Zwi眤ku by硂 celowe i niezb阣ne sp蟪dzielniom mieszkaniowym.

Zadania jakie Zwi眤ek wykonuje w zakresie przeprowadzania lustracji, szkole i seminari體, bada sprawozda finansowych oraz udzielania zrzeszonym sp蟪dzielniom pomocy i 秝iadczenia doradztwa w wa縩ych dla nich sprawach s pozytywnie oceniane przez naszych Cz硂nk體.

Wa縩e zadania dla sp蟪dzielni mieszkaniowych wynikaj眂e mi阣zy innymi z nowelizacji ustawy o sp蟪dzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo sp蟪dzielcze stawiaj przed Rad Nadzorcz i Zarz眃em Zwi眤ku nowe wyzwania w zakresie pomocy sp蟪dzielniom, zw砤szcza ma硑m i 秗ednim we w砤禼iwym wdra縜niu w 縴cie przepis體 znowelizowanych ustaw i w rozwi眤ywaniu bie勘cych ich problem體.

Rada Nadzorcza i Zarz眃 Zwi眤ku zwracaj si z pro禸 do wszystkich sp蟪dzielni mieszkaniowych wojew骴ztwa lubelskiego o zg砤szanie swoich potrzeb i wniosk體, kt髍e b阣 pomocne w dalszej dzia砤lno禼i naszego Zwi眤ku.

Konto Reg. Zwi眤ek Rewizyjny SM w Lublinie w PKO BP IV O/Lublin
Nr 35102031760000500200112003
NIP 712-19-30-084

 
Regionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin Valid HTML 4.01! Regionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
© RZRSM, stronywww.net, e-media, 2003. Wszelkie prawa zastrze縪ne.
Regionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwi眤ek Rewizyjny Sp蟪dzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin